Mapa tarifních zón

Tarifzonen im Überblick

Přehled tarifních zón

Tento přehled ukazuje oblast Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) rozdělenou do 21 tarifních zón. Tyto zóny jsou podkladem pro stanovení ceny jízdného. Stačí jednoduše spočítat zóny, jimiž budete projíždět.


schnellfahrende Linien

Tarifní zóny pro rychlospoje

Tato mapa ukazuje rychlospoje železniční lokální hromadné dopravy (SPNV), ale i turistické a důležité autobusové spoje a speciální dopravní prostředky. Poskytuje ucelený celoplošný přehled trasy vedoucí jednou nebo více tarifními zónami.


Mapa tarifních zón

Mapa tarifních zón s mapou linek

Mapa tarifních zón je podkladem systému tarifů VVO. Stačí jednoduše spočítat tarifní zóny, jimiž budete projíždět. Z počtu se vytvoří cenová skupina požadovaného cestovního lístku.


Grenzraum

Mapa tarifních zón s příhraničními oblastmi

Mapa tarifních zón s grafickým znázorněním příhraničních oblastí ozřejmuje hranice tarifních zón a jasně vymezuje příhraniční oblasti. Tyto příhraniční oblasti (mezipásma) jsou vyznačeny světle modrou závorkou.


Bild Linien & Pläne Elbanleger

Tarifní zóny s trajekty na Labi

Na této mapě tarifních zón jsou vyznačena všechna místa přistání trajektů v oblasti sítě. Můžete se podívat, na kterých trajektech je uznáván tarif VVO a které trajekty leží na hranici tarifní zóny. Na trajektu v lázeňském městě Rathen není uznáván žádný tarif VVO.


Bild Linien & Pläne PlusBus

Linky PlusBus TaktBus

PlusBusy jezdí po VVO od roku 2018. Tyto autobusy jsou stejně spolehlivé jako vlaky: rychlé, přímé, s pravidelnou frekvencí a vždy na stejné trase - a to i o víkendech. Tato mapa tarifních zón zobrazuje linky PlusBus v regionu VVO.


Bild Linien & Pläne PlusBus

Tarifní zóny s cyklistickými autobusovými linkami

Od 9. března do 3. listopadu 2024 budou dopravní podniky na vybraných linkách provozovat BicycleBUSES. Tyto autobusy jezdí pravidelně a částečně s předstihem o sobotách, nedělích a svátcích.