Lístek s poznámkami

Váš lístek s poznámkami je zatím ještě prázdný. Poté, co vyberete spoj, uložíte jej na lístek s poznámkami tak, že zvolíte ve službě Vyhledat spoj tlačítko "na lístek s poznámkami". Na lístek s poznámkami můžete uložit maximálně 10 spojů. V případě, že bude lístek s poznámkami plný, dojde při ukládání dalšího spoje k odstranění spoje s nejstarším datem. Spoje starší déle než 30 dnů budou z lístku s poznámkami automaticky odstraněny.