Ochrana dat a impressum

Verkehrsverbund Oberelbe GmbH
Leipziger Straße 120
01127 Dresden

Tel: +49 351 852650
Fax: +49 351 8526513
service@vvo-online.de

Generální ředitel: Burkhard Ehlen

Předseda dozorčí rady:
Okresní správce Ralf Hänsel

Zápis do rejstříku:

Existuje fiskální jednota GmbH s účelovým sdružením.

Identifikační číslo pro daň z obratu: DE204280325
Rejstříkový soud: Místní soud v Drážďanech
Číslo obchodního rejstříku: HR B 17789

Odpovědnost za obsah:

Sandra Petzold, Internetredaktion
Dirk Geppert, Neue Medien

Tento otisk se týká také přítomnosti:

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Pro právní úkony Dopravního svazu Horního Polabí s podnikateli nebo jinými smluvními partnery ve smyslu § 310 odst. 1 věty 1 německého občanského zákoníku (BGB) platí s vyloučením případných protichůdných obchodních podmínek druhého smluvního partnera toto:

 1. Uzavřením smlouvy prohlašuje příslušný smluvní partner vůči Dopravnímu svazu Horního Polabí, že právě platná ustanovení zákona o minimální mzdě (MiloG) dodržuje a bude dodržovat po celou dobu trvání této smlouvy.
 2. Na vyžádání Dopravního svazu Horního Polabí je smluvní partner povinen předložit dokumenty dokládající dodržování zákona MiLoG, zejména pak co se týká vyplácení minimální mzdy.
 3. Dopravní svaz Horního Polabí je oprávněn zadržet část sjednané odměny nebo celou sjednanou odměnu do okamžiku, než mu budou smluvním partnerem předloženy dokumenty dokládající dodržování zákona MiLoG.
 4. Sjednané plnění musí být uskutečněno zásadně samotným smluvním partnerem. Převést realizaci plnění na třetí osobu může až po předchozím písemném souhlasu Dopravním svazem Horního Polabí. V případě udělení takového souhlasu nemá třetí osoba oprávnění převést na ni převedenou realizaci plnění na další subdodavatele. Uzavřením této smlouvy smluvní partner potvrzuje, že o tom třetí stranu informoval.

Stav k: 1. lednu 2015

Platforma pro řešení sporů a řešení spotřebitelských sporů

Dopravní podniky ve VVO a Verkehrsverbund Oberelbte se účastní smírčího řízení Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (söp).

Pokud nejste spokojeni s tím, jak byla vaše záležitost vyřízena, můžete podat žádost o smírčí řízení nezávislému smírčímu orgánu söp.

Užívací práva a copyright

Užívací práva a copyright © 1999 – 2024 Verkehrsverbund Oberelbe GmbH, Leipziger Straße 120, 01127 Dresden

Všechna práva vyhrazena.

Vyloučení záruky

Snažíme se udržovat naši webovou nabídku neustále aktuální a po obsahové stránce správnou a kompletní. I přesto však nelze zcela vyloučit, že nedojde k nějaké chybě. Nepřebíráme záruku za aktuálnost, obsahovou správnost a úplnost informací uvedených v naší webové nabídce. Zákonné nároky jsou zásadně vyloučeny, pakliže nelze usuzovat na úmysl či hrubou nedbalost. Výslovně si vyhrazujeme právo bez zvláštního oznámení změnit anebo na nějakou dobu či s konečnou platností odstranit část nabídky nebo celou nabídku.

I přes pečlivou kontrolu zápisů externích odkazů po technické i obsahové stránce nepřebíráme záruku za aktuální obsah ani dostupnost přímých či nepřímých externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek nesou odpovědnost výhradně jejich provozovatelé. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména pak za škody, které vzniknou použitím těchto stránek, ručí samotný poskytovatel externí stránky. Výslovně se distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek.

Zapojení do diskuse probíhá vždy na vlastní odpovědnost. Aby se zamezilo zveřejnění záznamů v diskusi, které jsou v rozporu s platnou legislativou, provádí VVO kontrolu všech diskusních příspěvků ještě před jejich zveřejněním a poté je explicitně zařazuje. Negativní názory jsou zveřejňovány stejně tak jako ty pozitivní. Pokud VVO přidává svůj komentář k nějakému příspěvku, proběhne zařazení do diskuse do 10 pracovních dnů. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména pak za škody, které vzniknou použitím internetové diskuse, ručí samotný uživatel zveřejňující příslušný příspěvek. Diskusní příspěvky nevyjadřují názor VVO.

Usilujeme o to, dodržovat autorská práva použitých předmětů v naší nabídce, resp. používat předměty, které jsme sami vypracovali, nebo předměty bez licence. Všechna práva příslušných vlastníků zůstávají i nadále v platnosti bez omezení. Copyright pro námi vypracované předměty zůstává bez omezení v našem vlastnictví. Rozmnožování nebo použití těchto předmětů v jiných publikacích je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.

Použití internetové nabídky implikuje uznání vyloučení záruky.

Pokud části anebo formulace tohoto textu nejsou, již nejsou nebo nejsou zcela v souladu s platnou legislativou, zůstávají zbylé části vyloučení záruky i nadále platné.

Webová analytika

Tato webová stránka používá PIWIK, službu webové analytiky s otevřeným zdrojovým kódem, která používá „cookies“ (textové soubory), které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak naši webovou stránku používáte. Informace vygenerované těmito cookies o tom, jak webovou stránku používáte, jsou ukládány ve VVO. Dopravní svaz VVO tyto informace využívá k vyhodnocení toho, jakým způsobem se jeho webová stránka používá, s cílem vypracovat reporty o aktivitách na webové stránce a poskytnout další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Instalaci souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že se může stát, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky souhlasíte s tím, aby dopravní svaz VVO údaje, které o vás zjistí, zpracovával shora popsaným způsobem a ke shora uvedenému účelu.

Layout a realizace

webit! Gesellschaft für neue Medien mbH
Bärensteiner Straße 30
01277 Dresden
https://www.webit.de/


PROJEKTIONISTEN® GmbH
Schaufelder Straße 11
Im Werkhof
30167 Hannover
https://www.projektionisten.de/

Doložení obrázkem

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

pan L. Oscar Lindh

Verkehrs­ver­bund Ober­elbe GmbH (VVO)
Leipziger Straße 120
01127 Dresden

Datenschutz@vvo-online.de

Obecné informace

Následující informace jsou platné pro všechny webové stránky a digitální služby, za něž zodpovídáme. Mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a služby jiných podniků a poskytovatelů služeb. Pro tyto webové stránky a služby platí jejich ustanovení a prohlášení.

Naši webovou stránku můžete používat bez nutnosti uvedení svých osobních údajů.

Externí zdroje dat

Vyhledat spoj: partnerské podniky v Dopravním svazu Horního Polabí

 • DB Regio AG (DB)
 • Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB; Dopravní podnik Drážďany)
 • Mitteldeutsche Regiobahn (MRB)
 • Müller Busreisen GmbH
 • OVPS – Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH (Hornolabská dopravní společnost Pirna-Sebnitz)
 • Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO; Regionální hornolužická autobusová doprava)
 • Regionalverkehr Dresden GmbH (RVD; Regionální doprava Drážďany)
 • Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH
  (SDG; Saská parostrojní železniční společnost)
 • Sachsentransporte Dresden GmbH (SATRA; Přeprava po Sasku)
 • Städtebahn Sachsen GmbH (SBS; Městské dráhy Sasko)
 • Die Länderbahn GmbH DLB (trilex)
 • Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda mbH (VGH; Dopravní společnost Hoyerswerda)
 • Verkehrsgesellschaft Meißen mbH (VGM; Dopravní společnost Míšeň)
 • a další...

Kartografické zpracování: