Tým VVO

Jednatel

Burkhard Ehlen

Jednatel ZVOE a VVO GmbH

VVO je prostředníkem mezi zájmy cestujících, podniků a politiků.

Společnými silami budujeme lokální dopravu vysokých kvalit pro město Drážďany a celý region.

Finance/tarif

Peter Kreher

Vedoucí finančního/tarifního oddělení

Toto oddělení má na starost hospodaření účelového svazu a finance společnosti VVO GmbH. Stará se o rozdělení příjmů mezi dopravní podniky sdružené ve svazu.

Kromě toho pracuje na vylepšení tarifu VVO, kontroluje smlouvy v železniční lokální hromadné dopravě (SPNV) a provádí průzkum trhu.

marketing

Gabriele Clauss

vedoucí oddělení marketingu

Oddělení marketingu má na starost prezentaci dopravního svazu na veřejnost. Šíře úkolů tohoto oddělení sahá od vytvoření tiskových zpráv přes tvorbu kampaní, přítomnost na akcích, organizaci odborných konferencí až po prezentaci dopravního svazu na internetu, blogu a Facebooku.

Tiskový mluvčí/zákaznický servis

Christian Schlemper

Tiskový mluvčí/vedoucí zákaznického servisu

Oddělení zastupuje VVO směrem navenek a komunikuje s cestujícími. Je kontaktní osobou pro tisk, zveřejňuje tiskové zprávy, vydává magazín pro zákazníky VVO a zprávu svazu a poskytuje informace na zákaznické informační lince a v Centru mobility.

Právní/ personální oddělení

Alexander Nareike

Vedoucí právního/personálního oddělení

Toto štábní oddělení podniku má na starost všechny právní a personální záležitosti svazu. Je kontaktní osobou pro uchazeče o pracovní místo ve svazu, doprovází veřejné soutěže v železniční lokální hromadné dopravě, zajišťuje správnou práci grémia a vytváří smluvní pokračování účelového svazu.

Prodej/tarif

Martin Haase

Vedoucí oddělení prodeje

Oddělení má na starost všechny marketingové záležitosti ve svazu: společně s dopravními podniky usnadňuje nákup jízdenek, uzavírá kooperace s institucemi z oblasti kultury, sportu, společenského života a turismu, hledá nové marketingové cesty a informuje všechny zaměstnance podniku o tarifech a jízdních řádech.

Doprava

Lutz Auerbach

Vedoucí oddělení dopravy

Oddělení sestavuje výběrová řízení v železniční dopravě, organizuje regionální železniční dopravu a koordinuje společně s podniky jízdní řády na celém území integrované dopravy. Kromě toho má toto oddělení na starost informační média a zpracování dat svazu.

Tarify kompetenčního centra

Jörg Büttner

Vedoucí kompetenčního centra Tarify

Kompetenční centrum pro tarify sídlí ve VVO, úzce spolupracuje se státním ministerstvem hospodářství, práce a dopravy a s ostatními čtyřmi dopravními svazy, je zodpovědné za tarify napříč sítěmi, jako je například Deutschlandticket, a slouží jako platforma pro celostátní výměnu informací.